Udruga Porat u akciji prikupljanja infektivnog otpada