Udruga Porat u akciji prikupljanja infektivnog otpada

November 16, 2007

Udruga Porat završila je osmu akciju prikupljanja infektivnog otpada(odbačene stare šprice i ostali narkomanski pribor). Skupljalo se na nekoliko lokacija: na Citadeli, okolo zgrade nove Poliklinike te u nekoliko gradskih parkova kao i u Perivoju kraljice Jelene kod Trga pet bunara.

U perivoju se petkom i subotom okuplja mladež pa se zbog njihove sigurnosti krenulo u akciju čišćenja. Posljednjih godina udruga je organizirala nekoliko akcija prikupljanja infektivnog otpada u kojima su skupljene velike količine tog opasnog otpada, a najviše ga je prikupljeno u zgradi nove Poliklinike i na Citadeli. U čišćenju na jednoj mikrolokaciji znali su pronaći i do tisuću šprica.

Članovi Udruge veliku pozornost posvećuju zaštiti pri prikupljanju zbog opasnosti od zaraze virusom hepatitisa C pa i HIV-om. Otpad se prikuplja posebnim hvataljkama, pa sakupljači ne dolaze u izravan kontakt s otpadom, a na rukama imaju i higijenske rukavice. Taj otpad se potom odvozi u Zavod za javno zdravstvo gdje se uništava na visokoj temperaturi.

U novije vrijeme otkad je počeo otkup prazne ambalaže mnogi nesmotreno bez ikakve zaštite kopaju po vrećama za smeće, a već su se neki sakupljači uboli na narkomanske šprice.

Udruga Porat

Udruga Porat

 

 

Udruga Porat

About the Author