O nama

 • Misija udruge Porat

  Kontinuirano osnaživanje emocionalnog stanja i ulaganje napora u razvijanje znanja i vještina liječenih ovisnika radi lakše prilagodbe u društvu u svrhu održavanja trajne drug-free apstinencije; nesebično i pravodobno reagiranje na potrebe osoba koje jesu ili su bile u problemu ovisnosti i aktivno djelovanje na sprječavanju nastanka ovisnosti.

 • Vizija udruge Porat

  Jaka i povezana zajednica koja promovira zdrav život slobodan od svih oblika ovisnosti

 • Udrugu Porat osnovali smo mi, liječeni ovisnici u apstinenciji uz pomoć stručnog osoblja. Udrugu osnivamo da bismo kroz njeno djelovanje promicali prava bivših ovisnika u društvu,jer se osjećamo diskriminirani i stigmatizirani zbog ovisničke prošlosti.

   

  Kako šira javnost ima stajalište, jednom ovisnik - uvijek ovisnik nailazimo na ogromne poteškoće pri resocijalizaciji nakon provedenoga programa u Terapijskim zajednicama ili prilikom izlaska iz zatvora.


  S takvim stajalištem javnosti, a poglavito pojedinaca, recimo poslodavaca nailazimo na nemogućnost zapošljavanja, a zapošljavanje je jedan od prvih koraka za kvalitetnu resocijalizaciju.Osjećamo se sposobnima za rad, obveze i odgovornost ali zato što smo bili ovisnici većina pojedinaca nas smatra nepouzdanima i nesposobnima za rad tj. manje vrijednima.

  Na poteškoće pri resocijalizaciji nailazimo jer smo krivo predstavljeni u medijima tj. premalo prostora je posvećeno uspješno resocijaliziranim bivšim ovisnicima. Uglavnom nas se predstavlja kao osobe s trajnim oštećenjima mozga zbog konzumiranja teških droga u prošlosti, te kao takvi nailazimo na poteškoće u užoj i široj zajednici i kod samih ukućana jer nas smatraju psihički neuravnoteženima, pa se u samoj obitelji stvara pritisak na nas.


  S dosadašnjim stajalištem uže i šire zajednice i medija mi bivši ovisnici nailazimo na ogromne poteškoće pri resocijalizaciji te velik dio liječenih ovisnika u apstinenciji zbog takvog stvorenoga pritiska ponovo poseže za heroinom.

  Želja nam je dokazati sebi i drugima da možemo i želimo suočiti se sa životom i sa svim njegovim teškoćama, ali da nam treba podrška zdravih ljudi koji će nas prihvaćati bez predrasuda.


  Želimo se do školovati i učiti i tako se osposobljavati za nove poslove u kojima nas neće pratiti trag heroinske prošlosti. Želimo biti i zvijezda vodilja svim onim ovisnicima koji prolaze ono što smo mi prošli, ohrabriti ih na njihovom putu izlječenja kao i pružiti im podršku i pomoć prilikom izlaska iz Terapijske zajednice ili zatvorske ustanove.

  Nadamo se da ćemo opravdati razloge našeg postojanja

  PODRŽITE NAS I PRIDRUŽITE NAM SE!

 • Vrijednosti naših članova

  Članovi udruge su drug-free apstinenti sa životnim iskustvom izlječenja od bolesti ovisnosti.
  Kao takvi posjeduju dragocjena znanja koja udruga koristi prilikom svog rada bilo da se radi o pomoći osobama u procesu resocijalizacije, pomoći osobama kojima je potrebno liječenje u Terapijskoj zajednici ili detox programu, u razgovoru s roditeljima, pomoći pri detektiranju ovisnosti kod djece te svakako služe kao primjer prilikom prevencije ovisnosti kao promotori zdravih stilova života.
  Udruga Porat prilagođava se potrebama korisnika i pomaže u rješavanju problema bolesti ovisnosti s puno razumijevanja, bez osuđivanja i uz zajamčenu anonimnost.

 • Svrha postojanja

  – Pomoć u održavanju trajne apstinencije
  – Savjetodavni rad prilikom pripreme i za odlazak u terapijske zajednice ili komune
  – Javni rad kako s lokalnim tako i s državnim tijelima koje potiču i uvažavaju rad ovakvih udruga s ciljem uspješne resocijalizacije
  – Djelokrugom rada obuhvaćamo liječene ovisnike, njihovu djecu i članove obitelji
  – Organiziranje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena
  – Javni rad; organiziranje javnih tribina na temu resocijalizacije
  – Širenje informacija i senzibiliziranje javnosti za problem resocijalizacije
  – Poticanje uključivanja volontera u rad udruge

 • Djelatnosti Udruge

  – poticati kulturu uvažavanja i pružanja pomoći apstinentima u resocijalizaciji,
  – poticati provedbu medijske i ostale vrste javnih kampanja usmjerenih ka općoj populaciji i ciljanoj skupini s ciljem skretanja pažnje na problem resocijalizacije,
  – informiranjem utjecati na predrasude prema ovisnosti i ovisnicima,
  – promicati interese i zaštitu prava svakog čovjeka, te poticati pružanje psiho-socijalne podrške, pravne pomoći i zaštitu apstinenata pri resocijalizaciji;
  – ostvarivati suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravosudnim i policijskim organima, terapijskim zajednicama te sličnim udrugama i ustanovama za liječenje ovisnosti u zemlji i inozemstvu,
  – organizirati savjetovanja i predavanja za članove Udruge u vezi sa zaštitom njihovih temeljnih prava i sloboda, sukladno posebnim propisima
  – brinuti o stručnom i profesionalnom usavršavanju članova (provođenjem obuke i pripreme članova s ciljem povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada, poticanjem stručnog usavršavanja članova i drugih osoba od značaja za Udrugu)
  – organizirati seminare, predavanja, okrugle stolove, stručne skupove i tribine o potrebi sprječavanja i liječenja ovisnosti od droge, alkohola i drugih oblika ovisnosti, sukladno posebnim propisima
  – pomagati liječenim ovisnicima i tzv. “rizičnoj populaciji” da kvalitetno osmisle svoje vrijeme
  – organizirati savjetovanja u svrhu unapređivanja položaja i kvalitete života, te sprječavanja štetnih posljedica konzumiranja opijata pružanjem pomoći članovima i korisnicima – ovisnicima, obiteljima, apstinentima, oboljelima od HIV/AIDS-a i virusnih hepatitisa, te njihovim obiteljima uz sugeriranje i djelovanje u provođenju reorganizacije zdravstvene zaštite koja se odnosi na liječenje oboljelih od virusnih hepatitisa;
  – motivirati i organizirano upućivati ovisnike u terapijske zajednice i druge ustanove za liječenje ovisnosti u zemlji i inozemstvu
  – organiziranje akcija sanacija javnih površina od infektivnog otpada, raslinja i sl., te izvršavanje svih radnji neophodnih za sanaciju javnih površina;
  – poticati organiziranje i izvođenje programa „smanjenja šteta“ na području RH, a sve s ciljem sprječavanja širenja spolno i krvlju prenosivih bolesti
  – poticati organiziranje i provedbu aktivnosti univerzalne, selektivne i indicirane prevencije vezanih uz konzumiranje duhanskih proizvoda, alkohola i opojnih droga, ovisnosti o kocki i igrama na sreću, ovisnosti o medijima i internetu nerizičnih i rizičnih društvenih skupina, a posebice djece i mladih
  – poticati okupljanja, edukaciju, informiranje i savjetovanje nerizičnih i rizičnih društvenih skupina, a posebice djece i mladih u zajednici i unutar odgojno obrazovnih ustanova, vezanih uz promociju planiranja slobodnog vremena, razvoj zdravih i nenasilnih životnih stilova
  – poticati socijalno partnerstvo i međusektorski dijalog na nacionalnoj i međunarodnoj razini;
  – poticati provedbu istraživanja o ovisnostima, te prezentirati i distribuirati rezultate istraživanja;
  – izdavanje knjiga, časopisa i multimedijalnih sadržaja iz područja djelatnosti udruge, sukladno posebnim propisima
  – ostale aktivnosti koje bi mogle doprinijeti ostvarivanju cilja osnivanja Udruge sukladno Zakonu.