Program siguran izlazak

Program Siguran izlazak je program smanjenja štete putem informiranja i senzibiliziranja korisnika psihoaktivnih tvari o zdravstvenim rizicima, efektima, posljedicama konzumiranja i rekreativnog korištenja klupskih droga kod mladih osoba.  Program Siguran izlazak informira mlade osobe i o odgovornom seksualnom ponašanju.
S  osobljem  u klubovima / barovima rade se treninzi  za pružanje prve pomoći u slučaju incidenata te se  osiguravaju  mjesta za odmor Cooling zone.

Partner u provedbi programa je :

Zavod za javno zdravstvo Zadar – Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zadar

Korisnička skupina:
Mladi s rizičnim oblicima ponašanja, konzumenti „rekreativnih“ droga

Neizravni korisnici :  Mladi – opća populacija, Ovisnici i liječeni ovisnici, Obitelji, Turisti, Opća populacija građana

Aktivnosti koje se provode kroz projekt su :

  • Informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima- vanjski (outreach) rad s korisnicima stimulativnih droga

  • Uspostavljanje mjesta za odmor COOLING ZONA

  • Trening za osoblje u klubovima / barovima

  • Savjetovanje za promotore zabava i organizatore događanja

  • On-line savjetovanje mladih i SOS telefon

  • Web stranica – Siguran izlazak

  • Informativni priručnik „ Siguran izlazak“