Projekt Uključi se !

Vrijeme provedbe 01.12. 2019.god. do 01.12. 2022.god.

Uključi se ! je trogodišnji projekt resocijalizacije s kojim se provodi psihosocijalna podrška liječenih ovisnika nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici ili penalnoj ustanovi te informiranje  o mogućnostima  školovanja i zapošljavanja, radi lakše prilagodbe u društvu s ciljem održavanja apstinencije i uspješne resocijalizacije.

Partneri u provedbi projekta su :

 • Zavod za javno zdravstvo Zadar –
  Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zadar
 • Pučko otvoreno učilište Zadar
 • Pučko otvoreno učilište Procesor
 • Terapijska zajednica Mondo Nuovo

Korisnička skupina:

Ovisnici  o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u Terapijskim zajednicama ili zatvorskom sustavu te ovisnici koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja.

Neizravni korisnici : obitelji, opća populacija građana, udruge i građanske inicijative, zdravstvene ustanove, volonteri, stručni suradnici, poslodavci

 

 Aktivnosti koje se provode kroz projekt su :

 • Socioterapijske grupe; grupe samopomoći

  Socio terapijske grupe omogućuju jačanje zdravih dijelova ličnosti, unapređenje vještina komunikacije i vještina svladavanja konflikta, prihvaćanje drugih i samoga sebe, osvješćivanje zdravih i štetnih navika, usvajanje novih obrazaca ponašanja kroz djelotvornije zadovoljavanje potreba. Grupe resocijalizacije održavaju se svaki ponedjeljak s početkom u 17:00 sati.

 • Grupa samopomoći za žene liječene zbog problema ovisnosti o drogama

  Socio-terapijske grupe podrške i psihološkog osnaživanja za
  cilj imaju osnažiti žene liječene zbog problema ovisnosti o drogama
  kako bi bile u stanju otkriti svoje unutrašnje izvore snage, steći
  samopouzdanje, razviti zdrave mehanizme suočavanja, osvješćivanje
  zdravih i štetnih navika i usvajanje novih obrazaca ponašanja kroz
  djelotvornije zadovoljavanje potreba.
  U grupi svaka korisnica ima mogućnost da u okruženju povjerenja i
  međusobnog uvažavanja i prihvaćanja iznese eventualne probleme i
  poteškoće na koje nailazi, potraži savjet i podršku voditelja grupe, ali i
  ostalih korisnica. Grupa samopomoći je dobrovoljna, pruža emocionalnu
  podršku te je namijenjena ženama koje se zbog svojih iskustava sa
  ovisnošću ili nasiljem kroz ovisnost bore sa osjećajem manje vrijednosti,
  nesigurnosti, bespomoćnosti kao žene ili kao majke.
  Četvrtkom u prostorijama udruge Porat 17:00 – 19:30

 • Individualna psihološka potpora

  Osnovni cilj je i pružanje profesionalne pomoći pojedincima u svakodnevnim životnim situacijama u kojima se, bilo zbog pritiska iz okoline bilo zbog vlastitih problema, otežano snalaze. SOS telefon udruge dostupan je korisnicima 24/7.

 • Informiranje o Projektu Resocijalizacije ovisnika o drogama Vlade RH; o mogućnostima školovanja/prekvalifikacije putem Savjetovališta

  Potpora, pomoć pri uspostavljanju kontakta s nositeljima Projekta resocijalizacije Vlade RH, prikupljanju potvrda i uključivanje korisnika u proces doškolovanja ili prekvalifikacije prema mjestu prebivališta i odgojno-obrazovnim ustanovama koje su zadužene za provedbu projekta. Praćenje napretka korisnika tijekom procesa.

 • Organiziranje i provedba tečajeva strukovne izobrazbe i prekvalifikacije za liječene ovisnike

  – Provedba programa za osposobljavanje za računalnog operatera, računalnog programera, servisera računala, kuhara za jednostavna jela i masera provedena od strane Pučkog otvorenog učilišta Zadar i Pučkog otvorenog učilišta Procesor.

 • Pomoć pri zapošljavanju, Edukativne radionice

  Edukacija pod nazivom „Osnove korištenja računala“ kroz koje se korisnicima pruža pomoć pri usvajanju osnovnih tehnika i metoda traženja posla, kako se služiti e-mailom, kako koristiti osnovne Microsoft Office alate, kako napisati molbu i životopis (Europass CV), kako putem internet pretraživača pronaći određeni pojam npr. slobodno radno mjesto za određeno zanimanje i kontakt podatke poslodavca. Individualni rad, pomoć preporukama, posredovanje pri zapošljavanju, radionice kako se uspješno predstaviti poslodavcu.

 • Organiziranje  javnih  tribina na temu problema resocijalizacije  zapošljavanja i ostvarivanja različitih socijalnih prava iz Programa resocijalizacije  te na temu sprječavanja ovisnosti o drogi

  Javne tribine na temu samog problema resocijalizacije liječenih ovisnika u apstinenciji, kao i prezentiranje mjera Javnih radova i aktualnih mjera za zapošljavanje liječenih ovisnika, uz pomoć adekvatnog stručnog osoblja sa Zavod za javno zdravstvo Zadar- Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zadar  te samih liječenih ovisnika, koji su se uspješno resocijalizirali, temeljeno na njihovim iskustvima.

 • Promoviranje aktivnosti na području resocijalizacije; Tiskanje promidžbenih letaka; Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti i Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga

  .

 •