Projekti i programi

Trenutno u provedbi su slijedeći projekti i programi:

Projekt : Uključi se !

Program: Minus Virus

U studenom 2018 smo završili s provođenjem projekata:

Projekt: Pola dana s nama

Projekt: Korak po korak

 

Opširnije o svakom projektu/programu na pripadajućim stranicama.