Projekt Uključi se !

Vrijeme provedbe 01.09. 2018.god. do 01.09. 2019.god.

Uključi se ! je projekt resocijalizacije s kojim se provodi psihosocijalna podrška liječenih ovisnika nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici ili penalnoj ustanovi te informiranje  o mogućnostima  školovanja i zapošljavanja, radi lakše prilagodbe u društvu s ciljem održavanja apstinencije i uspješne resocijalizacije.

Partneri u provedbi projekta su :

Zavod za javno zdravstvo Zadar – Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zadar

Pučko otvoreno učilište Zadar
Pučko otvoreno učilište Procesor

Korisnička skupina:

Ovisnici  o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u Terapijskim zajednicama ili zatvorskom sustavu te ovisnici koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja.

Neizravni korisnici : obitelji, opća populacija građana, udruge i građanske inicijative, zdravstvene ustanove, volonteri, stručni suradnici, poslodavci

 

 Aktivnosti koje se provode kroz projekt su :

 • Socioterapijske grupe; grupe samopomoći

  Socio terapijske grupe omogućuju jačanje zdravih dijelova ličnosti, unapređenje vještina komunikacije i vještina svladavanja konflikta, prihvaćanje drugih i samoga sebe, osvješćivanje zdravih i štetnih navika, usvajanje novih obrazaca ponašanja kroz djelotvornije zadovoljavanje potreba. Grupe resocijalizacije održavaju se svaki ponedjeljak s početkom u 17:00 sati.

 • Individualna psihološka potpora i psihoterapija

  Osnovni cilj je i pružanje profesionalne pomoći pojedincima u svakodnevnim životnim situacijama u kojima se, bilo zbog pritiska iz okoline bilo zbog vlastitih problema, otežano snalaze. SOS telefon udruge dostupan je korisnicima 24/7.

 • Informiranje o Projektu Resocijalizacije ovisnika o drogama Vlade RH; o mogućnostima školovanja/prekvalifikacije putem Savjetovališta

  Potpora, pomoć pri uspostavljanju kontakta s nositeljima Projekta resocijalizacije Vlade RH, prikupljanju potvrda i uključivanje korisnika u proces doškolovanja ili prekvalifikacije prema mjestu prebivališta i odgojno-obrazovnim ustanovama koje su zadužene za provedbu projekta. Praćenje napretka korisnika tijekom procesa.

 • Organiziranje i provedba tečajeva strukovne izobrazbe i prekvalifikacije za liječene ovisnike

  – Provedba programa za osposobljavanje za računalnog operatera, računalnog programera, servisera računala, kuhara za jednostavna jela i masera provedena od strane Pučkog otvorenog učilišta Zadar i Pučkog otvorenog učilišta Procesor.

 • Pomoć pri zapošljavanju, Edukativne radionice

  Edukacija pod nazivom „Osnove korištenja računala“ kroz koje se korisnicima pruža pomoć pri usvajanju osnovnih tehnika i metoda traženja posla, kako se služiti e-mailom, kako koristiti osnovne Microsoft Office alate, kako napisati molbu i životopis (Europass CV), kako putem internet pretraživača pronaći određeni pojam npr. slobodno radno mjesto za određeno zanimanje i kontakt podatke poslodavca. Individualni rad, pomoć preporukama, posredovanje pri zapošljavanju, radionice kako se uspješno predstaviti poslodavcu.

 • Organiziranje  javnih  tribina na temu problema resocijalizacije  zapošljavanja i ostvarivanja različitih socijalnih prava iz Programa resocijalizacije  te na temu sprječavanja ovisnosti o drogi

  Javne tribine na temu samog problema resocijalizacije liječenih ovisnika u apstinenciji, kao i prezentiranje mjera Javnih radova i aktualnih mjera za zapošljavanje liječenih ovisnika, uz pomoć adekvatnog stručnog osoblja sa Zavod za javno zdravstvo Zadar- Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zadar  te samih liječenih ovisnika, koji su se uspješno resocijalizirali, temeljeno na njihovim iskustvima.

 • Promoviranje aktivnosti na području resocijalizacije; Tiskanje promidžbenih letaka; Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti i Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga

  .

 •