Program Minus virus

Minus virus je program smanjenja štete s kojim se provodi podrška intravenoznim korisnicima droga s ciljem smanjenja rizika od infekcije Hepatitisom B i C i HIV-om razmjenom šprica i distribucijom aseptičnog materijala, savjetovanjem i davanjem smjernica za zdravlje i javljanje na liječenje.

Partner u provedbi programa je :

Zavod za javno zdravstvo Zadar – Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti  Zadar

Korisnička skupina:
Intravenozni ovisnici o opojnim drogama – marginalizirani su u zajednicama u kojima žive.

Neizravni korisnici : Mladi s rizičnim oblicima ponašanja, Osobe s HIV/AIDS-om, Obitelji, Opća populacija građana, Pojedinci-stručnjaci u različitim područjima (medicina, pravo, socijalni rad i slično)

Preuzmi letak projekta Minus Virus Korisnici Preuzmi letak projekta Minus Virus Gradjani Preuzmi Priručnik o postupanju u slučaju predoziranja

 Aktivnosti koje se provode kroz projekt su :

 • Podjela i zamjena čistog pribora

  Podjela i zamjena čistog pribora podrazumijeva dostupnost sterilnog pribora u prostorijama udruge Porat kao i odlaske na mjesta gdje se ovisnici okupljaju te se vrši distribucija sterilnog pribora i od korisnika se preuzima infektivni otpada. Korisnicima se dijeli edukativni materijali i prezervativi. U prostorijama udruge Porat podjela i zamjena čistog pribora odvija se radnim danom (osim ponedjeljkom) u jutarnjim satima od 09:00 do 13:00 i popodnevnim satima od 16:00 do 20:00, a vikendom, subotom  od 10:00 do 14:00.
  Prilikom održavanja festivala, koncerata u Zadru i okolnim mjestima, a posebice na plaži Zrće – Novalja, na promotivnom stolu dijeli se sterilni pribor, prezervativi i edukativni materijali.

 • Savjetovanje, motiviranje za uključenje u psihosocijalni tretman Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zadar.

  Savjetovanje i individualna psihološka potpora (prema potrebi i najavi korisnika) odvija se u prostorijama udruge Porat u sklopu Savjetovališta koje je aktivno u udruzi Porat već niz godina, a vodi ga uspješno resocijaliziran drug free apstinent.
  Prilikom aktivnosti dijeljenja članovi udruge Porat nastojati će motivirati ovisnike van sustava za uključenje u psihosocijalni tretman Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zadar.

 • SOS telefon

  Savjetovanje preko SOS telefona ( 095 902 1749) koji je dostupan 24/7 uključuje telefonske razgovore potpore ovisnicima, dogovore o razmjeni čistog pribora, informiranje o krvlju i spolno prenosivim bolestima i načinima testiranja, zaprimanje informacija o lokacijama koje su kontaminirane infektivnim otpadom

 • Informiranje o krvlju i spolno prenosivim bolestima

  Informiranje osoba o krvlju i spolno prenosivim bolestima provode se kroz Savjetovalište udruge Porat kao i neposredno u kontaktu s osobama pri razmjeni čistog pribora (igala i šprica). Uključuje tiskanje i distribuiranje edukativnih letaka i javno predavanje .

 • Čišćenje okoliša od infektivnog otpada

  Akcije čišćenja infektivnog otpada po dojavama građana a i samih ovisnika te redovitim obilaskom lokacija na kojima se uobičajeno pronalazi infektivni otpad. Također, nastoji se pregledati što više novih lokacija. Čiščenje se evidentira na Mapi čiščenja koja je javno dostupna na web stranicama udruge. Uništavanje infektivnog otpada se vrši u  partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo Zadar  zdravstvo Zadar.

 •  
 • Priručnik Prevencija spolno prenosivih bolesti

  U suradnji s prof. dr. sc. Borisom Dželalijom, doktorom medicine (Opća bolnica Zadar) i profesorom (Sveučilište u Zadru) izraditi će se Priručnik Prevencija spolno prenosivih bolesti . Priručnik će sadržavati informacije o rizičnim ponašanjima, spolno prenosivim bolestima, načinima prenošenja, ispravnom korištenju zaštite, odgovornom ponašanju, etici, cijepljenju te što učiniti u slučaju obolijevanja od spolno prenosive bolesti, uz naziv projekta i naziv nadležnog ministarstva