Aktivnosti

Resocijalizacija

Pripreme za Terapijske zajednice

Čiščenje okoliša od infektivnog otpada

Udruga Porat postoji od 02.10.2003. godine,  te je u tom vremenskom razdoblju provodila slijedeće aktivnosti:

  • Pomoć u održavanju trajne apstinencije.
  • Savjetodavni rad za pripreme i odlazak u terapijske zajednice ili komune.
  • Podijela sterilnog pribora za konzumaciju droga
  • Akcije anonimnog testiranja na hepatitis C
  • Čišćenje okoliša od igala i šprica.
  • Javni rad kako s lokalnim tako i s državnim tijelima koje poticu i uvažavaju rad ovakvih udruga s ciljem uspješne resocijalizacije.
  • Širenje informacija i senzibiliziranje javnosti za problem resocijalizacije i problem zlouporabe opojnih droga.
  • Poticanje ukljucivanja volontera u rad udruge.
  • Organiziranje tribina na temu resocijalizacije i borbe protiv zlouporabe droga.
  • Organiziranje Preventivnih koncerata pod nazivom „NEMA SRETNIH DROGA“

Djelokrugom rada obuhvaćamo ovisnike, liječene ovisnike, njihovu djecu, članove obitelji i širu društvenu zajednicu.

Udruga Porat surađuje sa svim terapijskim zajednicama u RH, Gradom Zadrom, Zadarskom županijom.


U periodu od osnutka uspješno smo proveli više od 24 projekata financiranih od strane
Državnoga proračuna RH i jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave.