Projekt Oprezan danas, siguran sutra!

Vrijeme provedbe 01.01. 2022.god. do 31.12. 2022.god.
 

Projektom se obuhvaća rad s mladima od 15 do 21 godine kroz aktivnosti Savjetovališta i preventivne radionice kako bismo ojačali njihova znanja i socijalne vještine. Početak uporabe duhana, alkohola, psiho aktivnih droga i novijih oblika ovisnosti kao što su kockanje, igranje video igara i društveni mediji, obično se zbiva u tijeku adolescencije. Mladi su, zbog specifičnosti razdoblja odrastanja, relativnog neiskustva te određene mladalačke sklonosti rizicima, najugroženija populacijska skupina za usvajanje i razvoj ovisničkoga ponašanja. Projektom ostvarujemo jačanje socijalnih vještina (empatiju, komunikacijske vještine), vještine donošenja odluka i suočavanja, odupiranje socijalnim utjecajima putem savjetovanja, edukacije te socio – emocionalnih, glazbeno kreativnih i sportskih radionica

Partneri u provedbi projekta su :

 • Zavod za javno zdravstvo Zadar –
  Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zadar
 • Dom za odgoj djece i mladeži Zadar

 

Korisnička skupina:

Projekt obuhvaća mlade u dobi od 15 do 21 godine, korisnike usluga Doma za odgoj djece i mladeži Zadar koji spadaju u rizičnu skupinu podložnu raznim oblicima ovisnosti kojoj je potrebna dodatna pomoć i podrška.

Krajnji korisnici su obitelji mladih koji sudjeluju kao korisnici projekta.

Neizravni korisnici : opća populacija građana, udruge i građanske inicijative, zdravstvene ustanove, volonteri, stručni suradnici.

 

 Aktivnosti koje se provode kroz projekt su :

 • Grupno savjetovanje mladih

  Druženja i grupe savjetovanja održavat će se u prostorijama udruge Porat na kojima će voditelj Savjetovališta organizirati različite aktivnosti, rasprave i razmjene iskustva u suradnji s psihologom odgajateljem Doma za odgoj djece i mladeži.  Održavat će se jednom mjesečno tijekom provedbe projekta.

 • Preventivne radionice za mlade na različite teme definiranja i izgradnje vlastitog identiteta, razvoja samopoštovanja i samopouzdanja, međuvršnjački odnosi te kako se zaštiti od ovisnosti

  Podijeljene su u osam tematskih cjelina, a svaka se provodi u dvije radionice trajanja po dva školska sata (uvodna i praktične vježbe s primjerima iz prakse). Tjedno će se održavati dvije radionice po dva školska sata (jedna tematska cjelina). Sveukupno će se održati 32 radionice.

 • Istraživanje o ovisnostima među mladima

  Provest će se skala procjene rizika ovisnosti o kocki među korisnicima Doma za odgoj djece i mladeži Zadar te kratki intervju s psihologom Doma za odgoj djece i mladeži po završetku provedbe projekta

 • Predavanja o štetnom utjecaju sredstava ovisnosti

  Održat će se četiri predavanja u trajanju od dva školska sata s ciljem povećanja razine znanja kod korisnika o sigurnom ponašanju na internetu, štetnosti utjecaja droga i ostalih sredstava ovisnosti te prepoznavanju opasnosti klađenja

 • Kyudo streličarstvo

  Korisnici će dva puta tjedno, u trajanju od dva mjeseca pohađati treninge Kyudo streličarstva. Kyudo je vještina izrazito miroljubivog karaktera sa snažnom duhovnom i filozofskom pozadinom. Vježbajući, Kyudo razvija fokus, strpljenje, toleranciju, uvažavanje, preciznost, neagresivnost, skromnost i to primjenjuje u svim životnim situacijama šireći oko sebe pozitivnu energiju.

 • Glazbeno-kreativne radionice beatbox vještine

  Korisnici će jednom tjedno, u trajanju od dva mjeseca sudjelovati na glazbeno – kreativnim radionicama beatbox vještine. Radionice su usmjerene podučavanju umjetnosti korištenja i upoznavanja vokalnog instrumenta (vlastitog glasa), imitiranja raznih zvukova prirode, životinja ali i glazbenih instrumenata. Cilj radionica je da se svakom polazniku pruži prilika za izražavanje, stjecanje samopouzdanja te usvajanje koncepta radne navike. Beatbox osnažuje u vještinama komunikacije, razvija socijalne vještine te kreativnost.