Projekt Pola dana s nama

Vrijeme provedbe 01.09. 2017.god. do 01.09. 2018.god.

Pola dana s nama je projekt usluga poludnevnog boravka uz psihosocijalnu pomoć i podršku za liječene ovisnike o drogama i članove obitelji liječenih ovisnika.

Korisnička skupina:
Ovisnici o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskim zajednicama ili zatvorskom sustavu i ovisnici koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja i Članovi obitelji ovisnika i liječenih ovisnika

Neizravni korisnici :Opća populacija građana, udruge i građanske inicijative, zdravstvene ustanove, volonteri, stručni suradnici

 Aktivnosti koje se provode kroz projekt su :

 • Rad s obitelji liječenih ovisnika

  Psihosocijalna pomoć i podrška članovima obitelji liječenih ovisnika te samim liječenim ovisnicima.

  Liječenim ovisnicima i članovima njihovih obitelji  na raspolaganju je SOS telefon dostupan 24 sata 7 dana u tjednu preko kojeg mogu u  hitnim slučajevima i situacijama krize kroz razgovor dobiti potrebnu pomoć i podršku.

 • Detektiranje, motivacija i upućivanje liječenih ovisnika na poludnevni boravak u udruzi

   Detektiranje  i motiviranje liječenih ovisnika da se uključe u aktivnosti poludnevnog boravka u udruzi Porat. 

 • Informiranje liječenih ovisnika o načinima ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi

  Informiranje o načinima ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi liječenim ovisnicima i

  članovima obitelji liječenih ovisnika uključuje pravo na novčanu pomoć, smještaj u drugu obitelj (obitelj hranitelja) za punoljetne osobe, smještaj u ustanove socijalne skrbi, pomoć u obliku prehrane, ogrijeva, odjeće i obuće. Pomoć prilikom izrade osobne iskaznice, prijave na Zavod za zapošljavanje, prijave za zdravstveno osiguranje i slično. 

 • Organiziranje liječničkih pregleda

  Pomoć pri naručivanju za liječničke preglede, vožnju korisnika na pregled. Motiviranje liječenih ovisnika za brigu o vlastitom zdravlju. 

 • Usluge korištenja čajne kuhinje

  Čajna kuhinja kako bi korisnici poludnevnog boravka mogli popiti kavu ili čaj te dostupnost višenamjenskog uređaja za sendviče, tost i vafle i mikrovalne pećnice, kako bi sebi mogli pripremiti neko jednostavno jelo 

 • Organiziranje aktivnosti slobodnog vremena

  Provođenje slobodnog vremena  strukturirano i kvalitetno te razvijanje  dodatnih vještina i interesa.

  Organiziranje kreativnih radionica izrade raznih rukotvorina, korisnicima poludnevnog boravka na raspolaganju su i društvene igre, šah, mala knjižnica, televizija te dnevne tiskovine.

 • Uključivanje liječenih ovisnika u volonterske aktivnosti

  Članovi udruge upućuju korisnike u Volonterski centar Zadar kako bi se kroz volonterstvo osjećali korisnim članovima društva, stekli nova znanja te povećali mogućnost vlastitog zapošljavanja.

 • Vidljivost projekta

   Radijska kampanja na Radio Zadru: informiranje javnosti o problemu ovisnosti, Projektu resocijalizacije ovisnika o drogama Vlade RH kao i informiranje o aktivnostima resocijalizacije koji se provode u udruzi Porat, web stranica , Facebook stranica udruge, letci, Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti  i Međunarodnog dana borbe protiv  zlouporabe opojnih droga

 •