Donacije

Poduprite rad udruge Porat u unaprjeđenju kvalitete života članova i korisnika – ovisnika, obitelji, apstinenata, oboljelih od HIV/AIDS-a i virusnih hepatitisa te njihovih obitelji.

Donirajte putem žiro računa (IBAN-a): HR5624020061100293494, Erste & Steiermärkische Bank

  • OPĆOM UPLATNICOM (slika kao primjer)

UPLATITELJ:  Vaše ime i prezime

PRIMATELJ:
Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat
Ilije Smiljanića 2
23 000 Zadar, Hrvatska
IBAN: HR5624020061100293494
OIB: 40012028716
Svrha: Donacija – potpora radu udruge

  •         SKENIRAJTE BARKOD PUTEM APLIKACIJE VAŠEG MOBILNOG BANKARSTVA I ODREDITE IZNOS VAŠE DONACIJE:

Ako gledate ovu stranicu na svom mobitelu: screenshotajte ekran (slika se sprema u vašu galeriju) i u aplikaciji mobilnog bankarstva kod skeniranja naloga odaberite Galeriju (opcija na dnu ekrana koja se pojavljuje kada se uključi kamera za skeniranje naloga) kako bi aplikacija skenirala barkod sa screenshota iz vaše galerije. Podaci o primatelju donacije: Primatelj je Udruga Porat, I.Smiljanića 2 , 23000 Zadar. Opis plaćanja DONACIJA; Model plaćanja HR00; Poziv na broj 00; Šifra namjene je CHAR (Dobrotvorno plaćanje).

 

  • STRIPE DONACIJE

Unesite ime, prezime i željeni iznos donacije te kliknite na Uplati.

Blank Form (#3)
No payment items has been selected yet
 

SVOJOM DONACIJOM PODRŽAVATE:

  • resocijalizaciju apstinenata te kulturu uvažavanja i pružanje pomoći
  • preventivno djelovanje i suzbijanje svih oblika ovisnosti
  • suzbijanje i zaštitu od diskriminacije ovisnika te oboljelih od HIV/AIDS-a i virusnih hepatitisa

 

Prije odluke o donaciji radu udruge Porat, molimo Vas pročitajte PRAVILA UDRUGE APSTINENATA ZA POMOĆ PRI RESOCIJALIZACIJI PORAT ZA PRIMLJENE DONACIJE i saznajte na koji način se čuvaju Vaši podatci, u koju svrhu će biti upotrebljen iznos donacije te koje su porezne olakšice za donatore.

HVALA VAM NA DONACIJI!

 

PRAVILA UDRUGE APSTINENATA ZA POMOĆ PRI RESOCIJALIZACIJI PORAT ZA PRIMLJENE DONACIJE

Pojam „donacija“ u smislu ovih Pravila obuhvaća donacije u novcu, stvarima ili uslugama.  Vrijednost donacije nije ograničena, a utvrđuje se u visini troška nabave.

 

Za Vašu donaciju, udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat jamči:

  • darovana sredstva će biti namjenski utrošena u skladu sa Statutom udruge Porat koji je dostupan na www.udrugaporat.hr;
  • darovana sredstva će biti namjenski utrošena za provedbu aktivnosti određenog projekta ili programa i/ili za administrativne troškove ;
  • Vaše ime može, uz Vašu pisanu suglasnost, biti istaknuto na mrežnoj stranici donatora Udruge;
  • u ime udruge Porat obvezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših donatora i korisnika usluga. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o donatorima i korisnicima usluga te po potrebi informiramo ih o načinu njihova korištenja. Redovito Vam dajemo mogućnost izbora o upotrebi Vaših podataka, uključujući mogućnost odluke želite li ukloniti Vaše ime s lista koje se koriste za prikupljanje donacija. Svi se podaci o donatorima strogo čuvaju i dostupni su isključivo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi članovi, volonteri i zaposlenici udruge Porat odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Primijetite li bilo kakvu pogrešku u Vašoj donaciji (npr. pogrešno uplaćen iznos donacije, osobni podaci Donatora i sl.), kontaktirajte nas putem e-pošte na: udrugaporat@gmail.com. Vašu donaciju možemo promijeniti i/ili otkazati obavijestite li nas pisano unutar 30 dana od dana donacije na: udrugaporat@gmail.com ili Udruga Porat, Ilije Smiljanića 2, 23 000 Zadar, s dokazima o vlasniku računa s kojeg je izvršena donacija.

 

POREZNE OLAKŠICE ZA DONATORE

Obveznici poreza na dobit mogu u svoje rashode poslovanja, koji im umanjuju osnovicu poreza, uključiti darovanja u naravi ili u novcu dana u kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, športske, vjerske i druge svrhe, udrugama i drugim osobama koje ove djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini.

Obveznici poreza na dohodak mogu, po osnovu danih darovanja za neprofitne namjene, povećati svoj osobni odbitak (osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka) za iznose danih darovanja, ali najviše do 2% ukupnih primitaka ostvarenih u prethodnoj kalendarskoj godini. Porezna olakšica pri davanju donacija propisana je ne samo za pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, već i za sve fizičke osobe nezavisno iz kojeg izvora ostvaruju dohodak.

Ako iznos donacije prelazi 2% ukupnog prihoda prethodne godine, potrebno je pribaviti potvrdu nadležnog ministarstva ovisno o namjeni za koju je dana donacija. Iznos porezno dopustive donacije time je praktično neograničen, uz prethodno pribavljenu potvrdu nadležnog ministarstva iz koje je razvidna svrha i program za koji će se donacija utrošiti. Koje je ministarstvo nadležno, ovisi o namjeni za koju se daruje i o djelatnosti organizacije kojoj je namijenjena donacija.

Donacije se porezno priznaju i poduzetnicima koji posluju s gubitkom.

 

DONACIJE I PDV

Zakonom o PDV-u propisano je da se PDV-a oslobađaju samo donacije u novcu. Ako pravna osoba, obveznik PDV-a, donira uslugu ili dobra na navedenu uslugu obvezan je obračunati PDV.

 

Naši podaci su:

Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat

Adresa: Ilije Smiljanića 2, 23 000 Zadar, Hrvatska

Žiro račun i banka: HR5624020061100293494, Erste & Steiermärkische Bank

OIB: 40012028716

Matični broj: 01766309

www.udrugaporat.hr  https://www.facebook.com/udrugaporat.hr

Kontakt za donacije: udrugaporat@gmail.com

Telefon: 023 302 107

Mobitel: 095 902 17 49