Projekt Znam što hoću, znam što mogu!

Vrijeme provedbe 01.12. 2019.god. do 01.12. 2022.god.

Znam što hoću, znam što mogu! je trogodišnji projekt prevencije svih oblika ovisnosti, jačanja i razvoja socijalnih vještina i obiteljskih veza te poboljšanja kognitivnih procesa i ponašanja u životnim izazovima kroz grupni rad i edukaciju rizične skupine djece

Partneri u provedbi projekta su :

 • Zavod za javno zdravstvo Zadar –
  Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zadar
 • Centar za socijalnu skrb Zadar
 • Terapijska zajednica Mondo Nuovo

 

Korisnička skupina:

Djeca u dobi od 6 do 14 godina (m/ž) s područja Zadarske županije, kod kojih su prisutni socijalni pokazatelji većeg rizika: stupanj socijalne isključenosti, rizične obitelji, djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi, jedan ili oba roditelja s problemom bolesti ovisnosti, te su im stoga rizici za razvoj poremećaja veći od prosjeka.

Neizravni korisnici : opća populacija građana, udruge i građanske inicijative, zdravstvene ustanove, volonteri, stručni suradnici.

 

 Aktivnosti koje se provode kroz projekt su :

 • Socioemocionalne radionice za djecu na različite teme definiranja i izgradnje vlastitog identiteta, razvoja samopoštovanja i samopouzdanja

  Podijeljene su na 15 tematskih cjelina. Djeca korisnika će pohađanjem na socioemocionalne radionice povećati razinu razumijevanja sebe i drugih, socijalnih kompetencija, te samopoštovanja i samopouzdanja

 • Dramsko scenske radionice

  Provest će se 3 dramsko scenske radionice „To sam ja“, „Forum kazalište“ i „Od dramske igre i improvizacije do problemske situacije i aktivne participacije“. Polaznici radionica će kroz radionice naučiti na kreativan način izrazit emocije, stavove, a kroz dramske igre i vježbe razviti povjerenje, komunikaciju pogledom, verbalnu komunikaciju, ritam grupe mi kontrolu pokreta.

 • Kreativne radionice

  Provodit će se aktivnosti crtanja i slikanja kroz koje će se  djeca upoznati s terminima i metodama iz likovne umjetnosti, te usvajanjem vještina upotrebe likovnih sredstava razviti vlastito analitičko promatranje, oblikovno mišljenje i stvaralačku maštu.  Individualnim pristupom polaznici se vode ka postizanju kreativnih i izražajnih sposobnosti s ciljem stvaranja osobnog izraza.

 • Izložba u Gradskoj knjižnici

  Zaposlenici i volonteri udruge Porat će u dogovoru s osobljem Gradske knjižnice Zadar odrediti termin, pripremiti izložbeni prostor i postaviti likovne radove koje su djeca stvorila na kreativnim radionicama. Izložba će se održati u zadnjem mjesecu provedbe projekta.