Projekt Korak po korak

 

Vrijeme provedbe projekta: 01.09.2019. god – 01.09.2020. god.

Kroz projekt Korak po korak pruža se pomoć i podrška bivšim zatvorenicima i članovima njihove obitelji nakon izlaska iz penalne ustanove, te informiranje o socijalnim pravim, mogućnostima školovanja i zapošljavanja, radi lakše integracije u zajednicu.

Partneri u provedbi projekta su:

 • Centar za socijalnu skrb Zadar
 • Terapijska zajednica Mondo Nuovo

Korisnička skupina:
Bivši zatvorenici, muškog i ženskog spola, starijih od 18 godina, koji su izdržali kaznu zatvora, te članovi njihovih obitelji (roditelji, partneri, braća i sestre, supružnici, djeca).
info

Neizravni korisnici :
Opća populacija građana – šira društvena, Lokalna i regionalna samouprava – Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Zadra i Zadarske županije, Centar za socijalnu skrb Zadar, Zatvor u Zadru, Gospiću i Šibeniku, Terapijske zajednice, Udruge i građanske inicijative, Volonteri.

 Aktivnosti koje se provode kroz projekt su :

 • - Detektiranje, motivacija i upućivanje bivših zatvorenika

  Djelatnici Centara za socijalnu skrb detektirat će i usmjeriti bivše zatvorenike, sukladno njihovim potrebama i mjestu prebivališta, da se uključe u aktivnosti informiranja, individualnog i grupnog savjetovanja, edukacijski tečaj i kreativne radionice koje će se održavati u udruzi Porat u Zadru. Korisnike će motivirati na kontinuiranu suradnju radi dobrobiti korisnika, te ih redovno pratiti u njihovom napretku.

 • Uspostavljanje mreže ključnih suradnika u provedbi resocijalizacije bivših zatvorenika te razvijanje komunikacije među relevantnim dionicima

  Organiziranje posjete zatvoru u Gospiću, Zadru i zatvoru u Šibeniku – sastanka s djelatnicima zatvora u svrhu predstavljanja programa i mogućnostima uključivanja zatvorenika u program resocijalizacije nakon izlaska iz zatvorskog sustava. Organiziranje okruglog stola s ciljem uspostavljanja suradnje među ključnim dionicima u provođenju projekta socijalne uključenosti i integracije socijalno osjetljivih skupina – bivših zatvorenika i partnera na projektu. Uspostavljanje i održavanje otvorene i konstruktivne komunikacije prilikom praćenja korisnika radi pravodobne razmjene informacija i postizanja veće kvalitete pružanja usluga korisnicima.

 • Informiranje o socijalnim pravima, o mogućnostima doškolovanja/prekvalifikacije, samozapošljavanja te programu i mjerama zapošljavanja iz Mjera aktivne politike zapošljavanja

  Informiranje o pravima iz sustava socijalne skrbi uključuje pravo na novčanu pomoć, smještaj u drugu obitelj (obitelj hranitelja) za punoljetne osobe, smještaj u ustanove socijalne skrbi, pomoć u obliku prehrane, ogrijeva, odjeće i obuće. Kroz ovu aktivnost korisnicima će se također pomoći prilikom izrade osobne iskaznice, prijave na Zavod za zapošljavanje, prijave za zdravstveno osiguranje i slično. Usluge informiranja dostupne su i članovima obitelji bivših zatvorenika. Potpora i pomoć pri uspostavljanju kontakta s nadležnim Zavodom za zapošljavanje radi ostvarivanja prava iz aktivne Mjere zapošljavanja.

 • Pružanje pravne pomoći

  Osiguravanje stručne pravne pomoći, ovisno o potrebama korisnika, od strane volontera pravnika, u svrhu djelotvornog ostvarenja pravne zaštite bivših zatvorenika. Davanje općih pravnih informacija, pravnih savjeta i pomoć pri sastavljanju zahtjeva, prijedloga, ispunjavanje obrazaca, prijava, molbi, žalbi, prigovora, priopćenja te drugih podnesaka kojima se korisnici obraćaju javnopravnim tijelima u vezi s određenih pravnih radnji.

 • Psihosocijalna podrška, individualni i grupni rad s bivšim zatvorenicima uz uključivanje obitelji i članova neposrednog socijalnog okruženja

  Kroz Savjetovalište udruge Porat bivši zatvorenici, u svakom trenutku, telefonski ili osobnim dolaskom u prostorije udruge, mogu dobiti i praktične savjete i pomoć da se lakše snađu i prilagode prilikom povratka u društvo, uz sve potrebne informacije i brošure kako se mogu uključiti u proces resocijalizacije. Osnovni cilj je i pružanje profesionalne pomoći pojedincima u svakodnevnim životnim situacijama u kojima se, bilo zbog pritiska iz okoline bilo zbog vlastitih problema, otežano snalaze. Individualni rad s članovima obitelji bivših zatvorenika omogućuje ponovnu izgradnju narušenih odnosa u obitelji, poboljšanje komunikacije, prihvaćanje drugih i samoga sebe, usvajanje novih obrazaca ponašanja kroz djelotvornije zadovoljavanje potreba. Socio-terapijske grupe omogućuju jačanje zdravih dijelova ličnosti, unapređenje vještina komunikacije i vještina svladavanja konflikta, prihvaćanje drugih i samoga sebe, osvješćivanje zdravih i štetnih navika, usvajanje novih obrazaca ponašanja kroz djelotvornije zadovoljavanje potreba. Ova aktivnost također uključuje pomoć korisnicima preporukama i posredovanjem pri zapošljavanju.

 • Provođenje edukativnog tečaja Pomoć pri zapošljavanju

  Edukativni tečaj, koji će se održavati u prostorijama udruge Porat uključuje: pisanje životopisa, pisanje motivacijskog pisma, korištenje e-maila, kreiranje korisničkog računa, slanje i primanje pošte, pretraga oglasa za posao, traženje informacija o potencijalnim poslodavcima, prikupljanje dokumentacije, korištenje sustava e-građani, predstavljanje poslodavcu, informiranje o pravima radnika, ugovorima o zapošljavanju.

 • Provođenje kreativnih radionica izrada predmeta od gipsa i drugih materijala s bivšim zatvorenicima uz uključivanje obitelji i članova neposrednog socijalnog okruženja

  Radionice će se održavati 2 puta mjesečno tijekom trajanja projekta. Programi radionica doprinose afirmaciji kvalitete života te unapređenja i širenja kulture i umjetnosti među korisnicima projekta.