Udruga Porat u akciji prikupljanja infektivnog otpada

Udruga Porat završila je osmu akciju prikupljanja infektivnog otpada(odbačene star...
Više

Udruga Porat u osnivanju

ZADARSKI APSTINENTI PODNIJELI SLUŽBENI ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU UDRUGE APSTINENATA ZA...
Više