Sudjelovanje na Predstavljanju rezultata Istraživanja uporabe droga u općoj populaciji (2019.) HZJZ i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar