Sudjelovali smo na edukaciji “Menadžment volontera”