Projekt Pozitiva

 

Vrijeme provedbe projekta: 15.10.2017. god – 15.10.2018. god.

Kroz projekt Pozitiva se provodi savjetovanje i edukacija mladih iz Doma za odgoj djece i mladeži Zadar, s ciljem prevencije svih oblika nasilja, jačanja otpornosti i razvoja socijalnih, komunikacijskih vještina, vještina nenasilnog rješavanja sukoba te prihvaćanja različitosti.

Partneri u provedbi projekta su :

 • Dom za odgoj djece i mladeži Zadar
 • Kyudo klub „Yumi“ Zadar

 

Kyudo

Korisnička skupina:
Mladi s poremećajima u ponašanju (34) i mladi s rizičnim oblicima ponašanja (35), korisnici Doma za odgoj djece i mladeži Zadar, a koji su na stalnom smještaju i poludnevnom boravku. Projektom je obuhvaćeno 15 korisnika Doma za odgoj, u dobi od 15 do 21 godine života. Projektom su obuhvaćeni kroz edukativne radionice, on-line savjetovanje, pričaonice, organiziranje slobodnog vremena te sportske aktivnosti.
Jahanje Maximus
Neizravni korisnici :
Sportski djelatnici, udruge i građanske inicijative, ustanove socijalne skrbi i volonteri.

Pozitiva
 Aktivnosti koje se provode kroz projekt su :

 • On-line savjetovanje mladih

  On-line psihološko savjetovanje putem elektronske pošte je razmjenjivanje pisanog teksta između klijenta i socijalnog pedagoga. Online savjetovanje bit će dostupno 24/7 putem e-mail adrese infoprijatelj@gmail.com, na način da će socijalni pedagog odgovoriti u što kraćem vremenskom roku potpuno poštujući privatnost osobe koja ovim putem zatraži pomoć.

 • Edukativno preventivne radionice

  Edukativne radionice su podijeljene na 8 tematskih cjelina:

  1. UPOZNAJMO SE
  2. ŠTO JE NASILJE?
  3. MOŽE LI SE NASILJE SPRIJEČITI?
  4.GRUPNI PRITISAK
  5. SPOSOBNOST GOVORA, SLUŠANJA I PAŽNJE
  6. PRIHVAĆANJE RAZLIKA
  7. KONTROLA EMOCIJA
  8. PRIJATELJSTVO, LJUBAV, OBITELJ

 • Pričaonice „Važno je znati“

  Uključuju grupna druženja i rasprave, gledanje edukativnih filmova., s ciljem podizanja svijesti kod mladih o neprihvatljivosti nasilja, druženje s članovima i volonterima udruge Porat.

 • Zdravstveno – pedagoško jahanje

  Zdravstveno pedagoško jahanje organizirati će se u suradnji s Udrugom ljubitelja konja „Maximus“ i predsjednicom udruge Đinom Pavić, a predviđeno je 5 grupnih posjeta. Psihičke koristi jahanja imaju jednak značaj za jahača kao i fizičke. S pedagoško preventivnog gledišta ovakva aktivnost bi imala utjecaja na: samopouzdanje, komunikacijske vještine, toleranciju, socijalne vještine, emocionalnu inteligenciju, psihosocijalna integraciju, povećanje broja socijalnih kontakata i smanjenje osjećaja socijalne izoliranosti.

 • Kyudo streličarstvo

  Kyudo vještina izrazito miroljubivog karaktera sa snažnom duhovnom i filozofskom pozadinom. Vježbajući, kyudo razvija fokus, strpljenje, toleranciju, uvažavanje, preciznost, neagresivnost, skromnost i to primjenjuje u svim životnim situacijama šireći oko sebe pozitivnu energiju.

Pozitiva plakat