Edukacija o pripremi, praćenju i evaluaciji psihosocijalnog tretmana