Pripreme za Terapijske zajednice

Savjetovanje se definira kao «jedno od područja primijenjene psihologije čiji je osnovni cilj pružanje profesionalne pomoći pojedincima, grupama ili organizacijama u svakodnevnim životnim situacijama u kojima se, bilo zbog pritiska iz okoline bilo zbog vlastitih problema, otežano snalaze.


Opći cilj savjetovališta Porat je doprinijeti smanjenju broja ovisnika u Zadarskoj županiji i Republici Hrvatskoj.

Ciljevi koji se postižu savjetovalištem su: povećan broj ovisnika upućenih na liječenje u terapijske zajednice,
razvijena suradnja između savjetovališta Porat i terapijskih zajednica, povećan broj educiranih obitelji, rođaka i bliskih prijatelja ovisnika o problemu ovisnosti, sredstvima ovisnosti i načinima liječenja u terapijskim zajednicama.
Aktivnosti koje će se provoditi kroz savjetovalište Porat je u prvom redu savjetodavni rad s korisnicima ( ovisnici, članovi obitelji ovisnika), zatim priprema i upućivanje ovisnika na liječenje u terapijske zajednice, organiziranje i provođenje javnih predavanja ( u prostoriji udruge Porat ) na temu ovisnosti i terapijskih zajednica, promocija putem web stranica, letaka, plakata, medija ( novine, radio, televizija ).


Pri udruzi Porat od 2005. godine aktivno je Savjetovalište za pripreme i odlazak u Terapijske zajednice.
Savjetovalište radi tijekom cijelog tjedna od ponedjeljka do petka u jutarnjim ili popodnevnim satima ovisno o potrebama korisnika.U našem radu vodila nas je misao da se ovisnik najbolje razumije sa osobom koja je kroz proces izlječenja i ozdravljenja uspješno prošla. Voditelj savjetovališta je Siniša Kabić Peters , predsjednik Udruge Porat i uspješno resocijaliziran apstinent

Print Friendly