Sudjelovanje: Okrugli stol – Izazovi i nove inicijative u radu sa zatvorenicima ovisnicima u resocijalizaciji