Prezentacija Europskog izvješća o drogama: Trendovi i razvoj 2022.

June 15, 2022
Off

U utorak, 14. lipnja 2022. godine sudjelovali smo na konferenciji Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) na kojoj  je prezentiran “European drug report 2022.: Trends and developments”. Izvješće se temelji na informacijama koje su EMCDDA-u dostavile države članice EU-a, Turska, te Norveška. Predstavio ga je Alexis Goosdeel, direktor Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, a sadrži najnoviju analizu situacije u području droga u Europi koju je proveo EMCDDA. Izvješće je usmjereno na nezakonitu uporabu droga, s njome povezane štetne posljedice i ponudu droga te sadržava sveobuhvatan skup nacionalnih podataka o tim temama i ključne intervencije za smanjenje šteta.

About the Author
.