Udruga Porat započinje s novim projektom školovanja liječenih ovisnika

Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat je 1. studenog 2016. godine započela s provedbom novog projekta pod nazivom „Želim uspjeti“. Riječ je o još jednom projektu resocijalizacije...
Više

Nastavljamo s druženjem grupe resocijalizacije svaki ponedjeljak u 17 sati!

Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat nastavlja s provedbom projekta resocijalizacije liječenih ovisnika pod nazivom „Uključi se!“. Projekt je financiran od strane Ureda za...
Više

Program smanjenja štete “Minus virus” ide dalje!

Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat nastavlja s provedbom programa smanjenja štete od zlouporabe opojnih droga. Riječ je o trogodišnjem programu „Minus virus“ financiranog od...
Više

Porat provodi Minus virus projekt smanjenja štete

Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat započinje s provedbom novih aktivnosti u projektu ‘Minus virus’ u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo Zadar. Projekt se...
Više