72 sata bez kompromisa

October 14, 2023
Off

Povodom volonterske akcije “72 sata bez kompromisa” djelatnici udruge Porat izašli su na teren s volonterima i proveli akciju čišćenja infektivnog otpada.
Prije same akcije, volonteri su bili educirani i opremljeni zaštitnom opremom za sigurno obavljanje ovakve aktivnosti.
U ovoj akciji čišćenja pronađena je velika količina infektivnog otpada u parku Kapetanski i Perivoju kraljice Jelene Madijevke.

About the Author
.