Projekt Želim uspjeti

 

Vrijeme provedbe 01.11. 2016.god. do 01.11. 2017.god.

Želim uspjeti je projekt pomoći u prekvalifikaciji, doškolovanju i pronalaženju zaposlenja liječenim ovisnicima nakon završenog tretmana u terapijskoj zajednici, penalnoj ustanovi ili detox centru i organiziranje savjetovanja vezanih za ostvarivanje prava.

 

 

Partneri u provedbi projekta su :

 • Zavod za javno zdravstvo Zadar – Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zadar
 • Terapijska zajednica “Mondo Nuovo”
 • Pučko otvoreno učilište Zadar

Korisnička skupina:
Ovisnici o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u Terapijskim zajednicama ili zatvorskom sustavu te ovisnici koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja.

Neizravni korisnici : obitelji, opća populacija građana, udruge i građanske inicijative, zdravstvene ustanove, volonteri, stručni suradnici, poslodavci

 Aktivnosti koje se provode kroz projekt su :

 • Savjetovanje

  Savjetovanje o ostvarivanju prava iz područja školovanja i zaposlenja i motiviranje i uključivanje liječenih ovisnika u Projekt Resocijalizacije ovisnika o drogama Vlade RH
 • Motiviranje i upućivanje korisnika na edukativne radionice i pomoć prilikom traženja zaposlenja

  Djelatnici Službe za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje Zadar te djelatnici Terapijske zajednice Mondo Nuovo detektiraju, motiviraju i upućuju svoje korisnike na edukativne radionice i pomoć prilikom traženja zaposlenja. Edukativne radionice i pomoć prilikom traženja zaposlenja provode se prema dogovoru s korisnicima u prostorijama Udruge Porat.
 • Pomoć pri zapošljavanju, Edukativne radionice

  Edukacija pod nazivom „Osnove korištenja računala“ kroz koje se korisnicima pruža pomoć pri usvajanju osnovnih tehnika i metoda traženja posla, kako se služiti e-mailom, kako koristiti osnovne Microsoft Office alate, kako napisati molbu i životopis (Europass CV), kako putem internet pretraživača pronaći određeni pojam npr. slobodno radno mjesto za određeno zanimanje i kontakt podatke poslodavca. Individualni rad, pomoć preporukama, posredovanje pri zapošljavanju, radionice kako se uspješno predstaviti poslodavcu.
 • Doškolovanje, Prekvalifikacija

  Uključivanje u programe doškolovanja i prekvalifikacije, a koje provodi Pučko otvoreno učilište Zadar. Korisnici su osposobljeni za zanimanja: njegovatelj, maser, konobar, kuhar,računalni operater, te su prošli tečajeve stranog jezika.
 • Organiziranje okruglih stolova

  Okrugli stolovi na temu samog problema resocijalizacije liječenih ovisnika u apstinenciji, kao i prezentiranje mjera Javnih radova i aktualnih mjera za zapošljavanje liječenih ovisnika. Putem okruglih stolova informirati i senzibilizirati ćemo poslodavce o Projektu resocijalizacije Vlade RH te ih poticati da se uključe u provedbu mjera iz projekta resocijalizacije i zapošljavanja liječenih ovisnika.
 •  
 • Promoviranje aktivnosti na području resocijalizacije; Tiskanje promidžbenih letaka; Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti i Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga