Program smanjenja štete “Minus virus” ide dalje!

December 09, 2016

Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat nastavlja s provedbom programa smanjenja štete od zlouporabe opojnih droga. Riječ je o trogodišnjem programu „Minus virus“ financiranog od strane Ministarstva zdravstva. Projekt se provodi u partnerstvu s Zavodom za javno zdravstvo Zadar – Službom za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje Zadar.

Cilj ovog programa je spriječiti širenje krvlju i spolno prenosivih bolesti, posebice HIV-a i hepatitisa, među intravenoznim ovisnicima. Cilj se postiže kroz aktivnost podjele sterilnog pribora za konzumiranje droga – igala, šprica, alkoholnih tupfera, ampula destilirane vode, posudica za pripremu droge, poveski te prezervativa i lubrikanata. Također potičemo korisnike programa da odgovorno zbrinjavaju iskorišteni pribor za konzumiranje droga na način da igle i šprice bacaju u kanticu za infektivni otpad prilikom dolaska u udrugu po čisti pribor ili u kantice postavljene na dvije lokacije u gradu Zadru – Kapetanski park i zgrada bivše vojarne Stjepana Radića.

U sklopu ovog programa također se provode akcije čišćenja infektivnog otpada na javnim površinama u Zadru, Ninu, Biogradu n/m, Pagu i općini Kali.

About the Author